Támogatott Mikrohitelek
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a régióban a legalacsonyabb kamattal kínálja forinthiteleit a vállalkozások számára!

Hírlevél

Lezárt projektek


Alapítványunk 1993-as megalapítása óta több tucat projektet menedzselt sikeresen. Az alábbiakban csak az elmúlt évek néhány szakmailag vagy pénzügyileg jelentősebb projektjét emeljük ki.


Életképes megoldások határon túli üzleti fejlesztésekhez

Elindult a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Bihor – i Kereskedelmi és Ipar Kamara és a Romániai Vállalkozásfejlesztési Egyesület közös projektje BHB - FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BUSINESS CENTER címmel.

A program általános céljaként a projektgazdák a gazdasági szereplők, egyének és közösségek lehetőségeinek a jobb kiaknázása érdekében olyan lehetőségeket kínálnak, amelyeket közösen fejlesztenek a határ menti térségben.

Jelen projekt célja, a fenntartható fejlődés keretein belül a határon túli üzleti környezet fejlesztése, több mint 500 Hajdú – Bihar és Bihor megyében működő vállalkozás bevonásával.

A projekt eredményeként Debrecenben, a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (www.hbmvk.hu) székhelyén olyan Info Pont jön létre, amely tanácsadást nyújt hazai és határon túli vállalkozások számára a fenntartható fejlődés, az energiahatékonyság, és a társadalmi felelősség terén. Emellett kétoldalú üzleti találkozók, weboldal – amely a vonatkozó jogalkotási üzleti alapokat (részben két nyelven) – online interjúk és üzleti partnerkereső fogja a programot támogatni.

A határon átnyúló stratégia célja a projekt révén, a fenntartható fejlődés támogatása a két megyében meglévő üzleti környezet szintjén, a diverzifikáció támogatása és a javasolt tevékenységek fejlesztése.

A „BHB - FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BUSINESS CENTER” projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) keretében valósul meg, melyet az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap, kiegészítve a nemzeti társ-finanszírozással (Magyarországon és Romániában) támogat.

A kapcsolódó dokumentumok (Tájékoztató a közbeszerzésről, Vállalkozói szerződés) itt találhatóak:

http://www.hbmvk.hu/?menu=104

HuroEU

 

 

 

 

Vissza nem térítendő támogatás szolgáltatások igénybe vételéhez

Tisztelt Ügyfelünk!

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010 novemberében indult programja lehetővé teszi, hogy a régió mikro- és kis- és középvállalkozásai, valamint egyéni vállalkozói számos, a vállalkozás működéséhez, beindulásához szükséges szolgáltatásra 50%-os vissza nem térítendő támogatást kapjanak.

A támogatást nem kell külön, bonyolult módon pályázni, azt csak egy formanyomtatványon és néhány céges irattal elég igényelni a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál, mint támogatás-közvetítőnél.

A támogatással igénybe vett szolgáltatás minimális összege 200 ezer forint, maximális összege 2 millió forint, így a támogatás legfeljebb annak fele, azaz 1 millió forint lehet. A program két évig fut, ez alatt a régióban 500 millió forint, a megyében 250 millió forint áll a vállalkozások rendelkezésére. Kérjük, hogy mielőbb igényelje a támogatást, ha elfogy a keret, még a két éves időn belül sem nem áll módunkban további támogatást nyújtani!

Támogatás többek között az alábbi szolgáltatásokhoz vehető igénybe:

1. Üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, kockázatelemzés

2. Szervezeti átvilágítás, tréningek kidolgozása, megvalósítása, projektfejlesztés, projektmenedzselés

3. Online megjelenés, igényfelmérés, e-kereskedelem

4. Technológiai-, termelési terv, mérnöki-, szakértői szaktanácsadás, termelékenységi-, hatékonysági vizsgálat

5. Marketing, piacelemzés, piackutatás, márka-, image-építés, szlogenek, reklámstratégia

6. Közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó tanácsadás

7. Pénzügyi átvilágítás, kockázatelemzés, hitelfelvétel előkészítése, cégstruktúrát érintő átalakítások, költségoptimalizálás

8. Munkaügyi-, munkabiztonsági átvilágítás, belső szabályzatok kialakítása

9. Ügyviteli átvilágítás, helyzetelemzés, belső szabályzatok (SZMSZ, pénzkezelési, leltározási, stb. szabályzatok)

10. Teljes körű jogi átvilágítás, szerződések, együttműködések, szabályzatok felülvizsgálata, megfogalmazása

11. Minőség-, környezetirányítási rendszerek bevezetése, tanúsíttatása

12. Támogatói döntéssel rendelkező pályázatok pénzügyi beszámolóinak, jelentéseinek, szerződésmódosításainak elkészítése

Az igénybe vett tanácsadási tevékenységek nem lehetnek folyamatos jellegűek és nem kapcsolódhatnak a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadás, könyvelés, rendszeres jogi szolgáltatás, informatikai szolgáltatás, stb.). Egy vállalkozás a két éves időszak alatt csak egyszer igényelhet támogatást.

A tanácsadás kizárólag az NFÜ által akkreditált tanácsadókon keresztül valósulhat meg, amelyekről érdeklődhet Alapítványunknál, vagy megtalálja őket a honlapunkon. A támogatást minden esetben az ügyfélszolgálatot működtető szervezetnél előzetesen szükséges igényelni, csak ezt követően kösse meg a tanácsadó szervezettel a szerződést!

Amennyiben a támogatást igényelni szeretné, kérjük, forduljon Alapítványunkhoz:

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Cím: 4029 Debrecen, Csapó u. 26. Telefon: (52) 500-330
Ügyfélfogadási idő: Hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.00, péntek: 8.00 – 12.00
E-mail: info@hbmvk.hu Információs honlap: www.hbmvk.hu, www.valltanacsadas.hu

 


Munkahelyi képzések

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010 november és 2014. június között megvalósult programja lehetővé tette, hogy a régió mikro- és kisvállalkozásai, valamint egyéni vállalkozói számos, a vállalkozás működéséhez, fejlesztéséhez szükséges akkreditált munkahelyi képzésekhez 100%-os, vagyis teljes vissza nem térítendő támogatást kapjanak.

A képzések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, elszámolása teljes mértékben az Alapítvány feladata volt , az a vállalkozásra nem hárított feladatot.

 

A projekt keretében az alábbi képzések valósúltak meg:

Cégvezetés, projektmenedzsment képzés – 66 óra – 50 fő

Gazdasági és vállalkozási ismeretek – 72 óra – 100 fő

Értékesítési ismeretek – 67 óra – 349 fő

Gyakorlati EU ismeretek – 116 óra – 50 fő

Angol kereskedelmi képzés – 198 óra – 350 fő

 

Cross-border Business Incubator and Service Centre

A projekt célja a határmenti térség gazdasági kohéziójának az erősítése volt, a Székelyhíd környékén tevékenykedő KKV-k versenyképességének a növelésével.

A célterületen 2680 bejegyzett KKV található, amelyből, 2234 Romániában és 446 Magyarországon. A létesítő okirat szerint 55%-a a vállalkozásoknak városokban, 45%-a községekben illetve falvakban működik.

Legfontosabb eredményként említhetjük, hogy:

-          inkubációs teret biztosítottunk legalább 7 KKV-nak,

-          6 típusú tanácsadási szolgáltatást biztosítottunk a területen működő 54 KKV-knak,

-          létrehoztunk egy határon átnyúló információs pontot a KKV-k számára.

 

A projektről bővebben itt tájékozódhat:

http://incubatorsacueni.ro/hu

Lead Partner: Székelyhíd Város Önkormányzata

Project partner 1: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Project partner 2: Romániai Vállalkozásokért Egyesület

Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013

Two countries, one goal, joint success!

HURO/0802/133_AF

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu

 

Tanulj, hogy eséllyel haladj!

A 2008. májusától 2010. áprilisáig tartó projekt keretében 20 fő, a hajdúszoboszlói és püspökladányi kistérségben élő hátrányos helyzetű, nem piacképes szakmával rendelkező, és/vagy GYES-ről és GYED-ről visszatérő, illetve tartós és pályakezdő, regisztrált álláskereső, 18-45 év közötti nő számára ingyenes képzést nyújtottunk, majd a képzést kevetően munkalehetőséget biztosítottunk. A megszerzett szalmák:

  • Élelmiszer- és vegyiárú eladó, bolti pénztáros - 5 fő (Debrecen, Püspökladány - 1.000 óra)
  • Kéz- és lábápoló, és műkörömépítő - 8 fő (Püspükladány - 600 óra)
  • Kézi- és gépi takarítő - 7 fő (Debrecen - 600 óra)

 

Közösen, sikeresen vállalkozni az EU-ban

A projekt 2008. 02. 01-től 2008. 12. 15-ig tartott, fő célja oktatási tananyag kidolgozása és oktatások szervezése és megtartása volt a vállalkozók versenyképességének növelése érdekében. A projekt első felében a négy fő fejezetből álló tananyag kifejlesztése zajlott le. Ezt követően a megye 5 városában (Debrecenben, Berettyóújfaluban, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben és Püspökladányban. zajlottak a képzések 3 napon keresztül, napi 8 órában. A hallgatók összlétszáma 100 fő volt. Ezt kiegészítő információs kiadvány és a CD-ROM 400-400 példányban készült el.


Otthon(osan) a világhálón

A projekt 2008. április 1-től 2009. március 31-ig tartott, célja az volt, hogy Hajdú-Bihar megye két hátrányos helyzetű térségében a helyi igényeket és sajátosságokat figyelembe véve elérhetővé tegye az infokommunikációs eszközöket, segítse az internetes tartalmak és szolgáltatások megismerését, használatuk elsajátítását. A projekt első ütemében 2008. április 1. és 2008. április 30. között megvásárlásra majd Létavértesen telepítésre kerültek a projekt végrehajtáshoz szükséges eszközök - számítógépek, nyomtató, hálózati eszközök - és kifejlesztésre került egy honlap. Ezt követően helyszínenként 2008. április – 2008. szeptember Létavértesen majd ezt követően 2008. október – 2009. március Püspökladányban 20-20 alkalommal képzések, oktatások valósultak meg, melyekre alkalmanként 15-20 fő járt el.


Vállalkozói tanácsadói program

A program 2004. április 15-től 2007. április 15-ig tartott és 100% támogatás intenzitás mellett kb. 110.000.000 Ft volt az összköltségvetése. A program célja a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci versenyképességét javító tanácsadói szolgáltatások támogatása volt úgy, hogy a szektor minél költségtakarékosabb módon és szélesebb körben tudja igénybe venni ezt a szolgáltatást. A program a Helyi Vállalkozói Központok hálózatán keresztül országos lefedettséggel valósult meg. A kis- és középvállalkozásokkal történő napi kapcsolattartás és ügyfélközpontú tanácsadások során összesen 5411 vállalkozásnak nyújtottunk különböző típusú tanácsadást.


A Bocskai tér rekonstrukciója I. ütem

A program 2004. augusztusától 2006. februárig tartott. A hajdúböszörményi önkormányzat a főtér rekonstrukciójára nyert jelentős PHARE támogatást. A pályázat 3. komponensében az Alapítványunk társpályázóként vett részt, feladatunk tananyagfejlesztés, a projektbe bevont hátrányos helyzetű dolgozók vállalkozói képzése és a projektben résztvevők menedzsment képzése volt.


Innovációs oktatás és tanácsadás vállalkozások részére az Észak–alföldi régióban

A program 2006. márciusától 2007. májusáig tartott és 80% támogatás intenzitás mellett 12.342.000 Ft volt az összköltségvetése. A projekt fő célja az Észak-alföldi régió kis- és középvállalkozásainak innovációs ismeretanyag átadása, illetve a hasonló vállalkozók között kapcsolatok kiépítés volt. A program során az Észak-alföldi régió vállalkozásainak innovációs tevékenységét elősegítettük oktatásokkal, tréningekkel, szakmai napokkal. A projektben alap számítástechnikai infrastruktúra fejlesztésére nyílt lehetőség, amelyekkel hatékonyabban tudtuk megvalósítani a programot. Összesen 5 innovációs oktatás valósult meg Debrecenben (1 alkalommal), Püspökladányban (3 alkalommal), Hajdúböszörményben (1 alkalommal) amelyeken összesen ~ 120 fő vállalkozó vett részt és ehhez az alapítvány munkatársai kidolgoztak egy tananyagot amely a résztvevők között kiosztásra került. A projekt során három tanulmányút került megszervezésre az ország több ipari parkjába (Budaörsi Ipari Park, Székesfehérvári Ipari Park, Győri Ipari Park, Kecskeméti Ipari Park, Sátoraljaújhelyi Ipari Park).


A vállalkozások EU felkészítését és felzárkóztatását elősegítő képzési és szakoktatási program Szatmár megyében

A program 2006. szeptemberétől 2007. májusáig tartott és 26% támogatás intenzitás mellett 7.600.000 Ft volt az összköltségvetése. A program célja a romániai (Szatmár megyei) kis és középvállalkozások EU felkészítése és a határon túli vállalkozások versenyképességének növelése, az EU-s követelményrendszer megismertetésével, az EU-s ismeretek oktatásával. A fő hangsúlyt a csatlakozást követő változások bemutatására, a szabályozórendszer megismertetésére, a nemzetközi munkamegosztásba történő bekapcsolódás új lehetőségeire, a támogatási, pályázati rendszerek sajátosságainak bemutatására helyeztük. Ennek érdekében 2006-ban és 2007-ben összesen 5, egyenként 3 napos (24 órás) tanfolyam került megtartásra a Szatmár megyei KKV-k részére (kb. 200 fő) és 600 db Információs kiadvány (CD) készítettünk és terjesztettünk a KKV-k körében.


Az Eastern Sugar Zrt volt alkalmazottainak képzése

A program 2007. januártól 2007. májusáig tartott és 100% támogatás intenzitás mellett 1.350.000 Ft volt az összköltségvetése. Az Alapítvány a Kabai Cukorgyár (Eastern Sugar Zrt.) Humánpolitikai vezetésének felkérésére a gyár bezárása miatti nagyszámú elbocsátások okozta problémák enyhítésére az elbocsátott dolgozók vállalkozóvá válását elősegítő programban vett részt.  2007. február és május között 4 x 4 órás képzést valósítottunk meg 60 fő részére 3 csoportban „Vállalkozóvá válás segítésének folyamata, vállalkozások alapításának ismeretei” címmel, mely képzéshez a tananyag kidolgozását és az oktatást is az Alapítvány munkatársai végezték.


Kistérségi Innovációs Szolgáltató és Képző Központ létesítése Püspökladányban

A program 2005. májusától 2006. novemberéig tartott és 89.77% támogatás intenzitás mellett 280.003,59 € + 10.110.704 Ft volt az összköltségvetése. A projekt szakmai része során 75 fő, magyar és román vállalkozó vett részt a vállalkozói képzéseken, ezen felül még elkészült egy vállalkozók segítésére egy tananyag is. Az oktatásokon kívül a résztvevő vállalkozók szakmai tanácsadásokon vettek részt. Az Alapítvány honlapján került elhelyezésre a projekt keretében elkészített vállalkozói partner lista. A projekt eredményeként megépült a Vállalkozói inkubátorház is amely egy műhelycsarnok részből és egy irodaépületből áll.

Az Inkubátorházban kialakításra került 4 db műhelycsarnok (2 db 75 nm, 1 db 95 nm, 1 db 167 nm), valamint egy kétszintes irodaépület, a földszinten 5 irodával, dohányzó helyiséggel és szociális blokkal. Az emeleten 4 iroda, 1 oktatóterem (64 fő), étkező konyha és szociálisblokk került kialakításra. Az Épület előtt 10 db parkolót létesítettünk. Az épület további részleteiről és a kedvezményes bérleti lehetőségről többet olvashat ide kattintva.


A kkv-k felkészítése az Európai uniós csatlakozásra

A program 2003. dec. 01.-től 2004. dec. 31.-ig tartott és 85% támogatás intenzitás mellett 7.675.000 Ft volt az összköltségvetése. A program fő célja volt a mikro- kis- és középvállalkozók felkészítése az EU csatlakozás kihívásaira. A program során a megyében 10 db, egyenként 24 órás az Európai uniós csatlakozásra való felkészítő tanfolyam lebonyolítására került sor, tanfolyamonként 10-12 fő résztvevővel. Valamint 600 db kiadvány és 300 db CD készült el, amely az előadások anyagát, valamint egyéb hasznos információkat tartalmaz. A tanfolyam során a fő hangsúlyt a csatlakozást követő változások bemutatására, a szabályozórendszer megismertetésére, a nemzetközi munkamegosztásba történő bekapcsolódás új lehetőségeire, a támogatási, pályázati rendszerek sajátosságainak bemutatására helyeztük.

 

SzékelyHíD a Bihor - Hajdú-Bihar eurorégió vállalkozásai között

A projekt központi problémája, hogy a magyarországi befektetések és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok szerepe Székelyhíd gazdasági életében, annak ellenére, hogy határ menti település (határátkelővel!) rendkívül alacsony, a bejegyzett vállalkozások alig 12%-ban található külföldi tőke, és aktív külkereskedelmet is csak a cégek egynegyede folytat. Ez negatív hatással bír a projekt közvetlen célcsoportjára, a székelyhíd környéki KKV-kra, hiszen a tranzit gazdaságokban működő vállalkozások elsősorban nyugatról várják a tőkét és a know-how-t egyaránt, de ezek hiányában a célcsoportot alacsony szintű technológiai fejlettség és korlátozott versenyképesség jellemzi.

Átfogó cél:

A magyarországi befektetések és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok szerepének erősítése Székelyhíd gazdasági életében

A HÍD Branding tevékenység megvalósítása által tudatosítjuk a HB megyei vállalkozók körében a Székelyhíd környékében rejlő gazdasági potenciált, majd a HÍD Investment véghezvitelével Székelyhíd város önkormányzata megismeri a potenciális HB megyei befektetőket és ezek igényeit. Végül a HÍD Conference révén bővítjük a határon átnyúló gazdasági partnerkeresés kereteit Székelyhíd környékén.

A konkrét célok eredményei a tevékenységek során kialakított üzleti kapcsolatok (96). Úgy ítéljük meg, hogy a lemorzsolódás kb. 75%, vagyis a kialakított kapcsolatokból, 24 tartós határmenti üzleti együttműködés köttetik. Ebből 4 cégalapításban, míg 20 aktív külkereskedelemben fog kiteljesedni.

A konkrét célok elérése visz közelebb az általános célkitűzéshez, a befektetések és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok szerepének erősítéséhez. Ez egyszerre jelent majd tőke és technológiai fejlesztést a környéken tevékenykedő KKV-knak, ami biztosíthatja hosszútávon a célcsoportunk versenyképességét.

Célcsoportok:

Székelyhíd környékén tevékenykedő KKV-k

A projekt határon átnyúló jelleggel gondol Székelyhíd környékére, vagyis 20 km-es teljes sugarú kör az elsődleges célterület, aminek egy része Romániában, egy része pedig Magyarországon található. Az itt tevékenykedő vállalkozások helyzetét az operatív program részletesen taglalja: az egy főre eső külföldi tőkebefektetések aránya az országos átlag alatt van, ugyanakkor a KKV szektort fejletlen, alacsony szintű technológiai fejlesztés és korlátozott versenyképesség, az üzleti (piaci stb.) információk és kompetenciák elégtelensége jellemzi.

Hajdú-Biharban tevékenykedő potenciális befektetők

A 49 ezer regisztrált vállalkozót elsődlegesen az alulinformáltság jellemzi a romániai befektetetési lehetőségek tekintetében.

Székelyhíd környékén elő lakosság

 

Határon átnyúló együttműködés a diplomás pályakezdők munkaerő-piaci integrációja érdekében

HURO/0901/2.3.2

A ROVE (Romániai Vállalkozásfejlesztési Egyesület – vezető partner) és a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (projekt partner) közös projektjének átfogó célja a strukturális munkanélküliség csökkentése a határ menti térségben a diplomás pályakezdők határon átnyúló munkaerő-piaci integrációjának elősegítése által.

A projektben két konkrét feladat valósul meg: egyrészt egy határon átnyúló, piacképes kompetenciák fejlesztését célzó, hiánypótló, moduláris képzési program fejlesztése – hazai és határon túli szakértők bevonásával – a célcsoport igényeinek megfelelően, másrészt 20 Bihar és Hajdú-Bihar megyei diplomás pályakezdő munkaerő-piaci integrációjának támogatása piacképes kompetenciák fejlesztését célzó mintaképzéssel.

A projekt közvetlen célcsoportjait a Bihar és Hajdú-Bihar megyei álláskereső diplomás pályakezdők, a mintaképzésen részt vevő összesen 20 (10 RO – 10 HU) diplomás pályakezdő, és a célterület felnőttképzési intézményei képezik. A projekt keretében létrejön egy 4 modulból álló kétnyelvű e-learning tananyag, ennek kiegészítéseképpen négy hagyományos tananyag, melynek alapján egy 80 órás mintaképzés is megvalósul közös részvétellel. Azzal, hogy a határmenti munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalán jelentkező igényeknek egyaránt megfelelő tananyagokat eredményez, a projekt választ ad egy, a határ két oldalán jelentkező problémára, a strukturális munkanélküliségre.

 


© 2021 Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Elérhetőségünk

[ további elérhetőségek, megközelíthetőség ]

4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon/fax: (52) 500-330
E-mail: info@hbmvk.hu
facebook.com / hbmvk