Támogatott Mikrohitelek
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a régióban a legalacsonyabb kamattal kínálja forinthiteleit a vállalkozások számára!

Hírlevél

PUBLIC4MSME


 
A projekt neve: PUBLIC4MSME - SHARING ECONOMY MODEL AS A RESOURCE  FOR MSMEs DURING COVID-19 RECOVERY TIME

Vezető projektpartner: Mazovia Development Agency Plc.
A projektben öt ország különböző intézményei vesznek részt:

 

Mazovia Development Agency – POLAND

NGO Agency of European Innovations – UKRAINE,

Secondary Technical School of Electrical Engineering – SLOVAKIA,

Foundation for Enterprise Development in HB County – HUNGARY

Solidarity Fund PL in Moldova – MOLDOVA

A projekt fő célja feltételeket teremteni a mikrovállalkozások és a kis- és középvállalkozások megerősítéséhez a városi területeken a COVID-19 járvány által kiváltott recesszió alatt, valamint a gazdasági fellendülés szakaszában.
A gazdaságtörténet megerősíti, hogy minden válság jelentősen befolyásolja a kisvállalkozásokat, ami a csődök és általában a munkanélküliség növekedését okozza.
A negatív hatások enyhítésére irányuló nemzeti kormányzati erőfeszítések ellenére ez a támogatás nem elegendő a mély válság elkerülése érdekében.Számos regionális és helyi közintézménynek jobban részt kellene vennie a válságban lévő vállalatok támogatásában.
Következésképpen a projekt összegyűjti a V4 régió városi területeinek helyi tapasztalatait, hogy megosszák egymással a bevált gyakorlatokat, és hozzájáruljanak az MSME támogatási keretének biztosításához válság utáni kontextusban.
Mindezek a tevékenységek nemcsak a negatív gazdasági hatások első hatásaiban lesznek hasznosak, hanem a következő jóléti időszakban is, ahol a kifejlesztett eszközök és partnerségek helyben hasznosak lehetnek.
A válság jelentősen csökkenti a kkv-k lehetőségeit. A túlélőknek új erőforrások, új megközelítések, átfogó megoldások bevonására lesz szükség, hogy gazdasági stratégiáikat az új valósághoz igazítsák.
Döntő fontosságú, hogy a közintézmények kiaknázatlan potenciálját felhasználva támogassák a kis- és középvállalkozásokat a helyi és regionális szintű kapcsolatok és partnerségek újragondolásával és újragondolásával.
A projekt egyértelmű iránymutatásokat fog tartalmazni arról, hogy az állami intézmények miként tudnak innovatív erőforrásokat létrehozni és elosztani a kkv-k számára, a Sharing Economy modell alapján.

A projekt két termék elkészítését foglalja magában:
- Módszertani terv - a termék tartalmazni fogja az egyes projektpartnerek technikai ajánlásait és irányelveit a projekt egyes feladatainak végrehajtására vonatkozóan, figyelembe véve a partnerrégiók jelenlegi gazdasági helyzetét,

- Esettanulmány-mappa - ez egy olyan katalógus lesz, amely példákat mutat be az állami források megosztására a helyi kkv-kkal, amelyet a módszertani terv keretében rendezett módon határoznak meg

A koronavírus időszaka minden társadalmi csoport számára kihívást jelent. A közigazgatás arra törekszik, hogy minimálisra csökkentsék a vírus terjedését a lakosság körében, ami az állampolgárok védelmi mechanizmusát képezi. Ugyanakkor számos mikro-, kis- és középvállalkozás számára jelent problémát és kihívást a kialakult járványhelyzet. A vállalatok küzdenek a recesszió ellen. Esik a forgalom, ennek eredményeként, pedig likviditás problémák merülnek fel. Bevételeik csökkenésével vagy teljes egész kiesésével pedig kénytelenek voltak alkalmazkodni a hazai piac átalakulásához.

Helyi környezetben az ilyen helyzetek rontják a társadalmi hangulatot, növelik a munkanélküliséget, növelik a közszféra pénzügyi terheit és alacsonyabb adóbevételeket eredményeznek, amelyek további akadályokat generálnak a fejlődés előtt: beruházáshiány, költségvetési hiány, elbocsátások a közszférában. Az üzleti életben bevezetett korlátozások átütő hatása gyorsan és erősen befolyásolja a helyi városok környezetét.

A gazdasági recesszió gyakran véglegesen megváltoztatja a helyi valóságot, amelyben a lakosok élnek, valamint az állami és magán szervezetek működnek. Ők alkotják a helyi ökoszisztémát, ezért a vállalkozások problémái nagy veszélyt jelentenek az egész helyi közösségre nézve.

A COVID-19 járvány kezdete óta a vállalkozások támogatása az egyik legfontosabb téma a közterületen Európa-szerte. Közös erőfeszítéssé vált a "bezárás" következményeinek, vagyis az üzleti tevékenység korlátozásainak csökkentése, számos program, nemzeti szinten elfogadott szabályozás.

Sajnos ez a helyi piaci tényezőktől függően nem old meg jelentős problémákat. A válasz a helyi közintézmények bevezetett intézkedéseiben rejlik.

Miután egy évig éltünk egy világjárványban, számos hasznos és segítő reakciót tapasztaltunk a helyi önkormányzattól. A bérelt ingatlan díjának alóli mentesség vagy a helyi adók csökkentése az első eszköz, amelyet a város a vállalatokkal kapcsolatban alkalmazott, vagyis amelyet a közszférától kaptunk.

További hatalmas segítséget nyújtott a Városi Segélyalap megalapításával a város vezetősége. A bajba jutott vállalkozók és magánszemélyek ennek segítségével kiadásaikat csökkenteni tudták.

A városok sajátosságai, a közintézmények lehetőségei és a helyi önkormányzatok találékonysága sokféle kezdeményezést eredményezett . Megismerte a Public4MSME - Sharing Economy modellt, mint a mikro-, kis- és középvállalkozás erőforrását a COVID-19 helyreállítási ideje alatt , amelyet a Visegrádi Alap hajtott végre , aki az elmúlt hónapokban a vállalatok által támogatott nyilvános szférában való részvétel vizsgálatát végezte el . A folyamat során több, mint 150 különböző intézkedést, eszközt kezdeményezést gyűjtöttünk össze, amelyek címzettjei a vállalatok, melyek Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországban, Ukrajnában és Moldovában működnek. A projekt az ismeretek megosztására irányult olyan jó gyakorlatok felkutatásával, amelyek megvalósíthatók más partnerekkel . Ezt szem előtt tartva minden eszközt megválasztottak mind a kiválasztott formális kritériumok összefüggésében, mind pedig annak határainak határokon átnyúló mobilitásával összefüggésben. Következésképpen 30 bevált gyakorlatot tartalmazó katalógust hoztak létre, amely gyakorlati tippeket tartalmaz a városok állami intézményei számára, hogyan reagáljanak a vállalatok igényeire a megosztási gazdaság modelljének recessziója során.

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Public4MSME projekt keretében számos kezdeményezést, intézkedést írt le, melynek célja a mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének feltételeinek biztosítása a városi területeken a COVID-19 járvány által kiváltott recesszió alatt, valamint a gazdasági fellendülés szakaszában. A projekt keretében összegyűjtöttük Magyarországon bevezetett vagy bevezetésre kerülő helyi intézkedéseiket, hogy megoszthassuk a projektpartnereinkkel (Lengyelországgal, Ukrajnával, Moldovával és Szlovákiával) a bevált gyakorlatokat, és segítséget nyújtsunk a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásához, a koronavírus utáni időszakban.

Magyarország rendkívül sok hasznos és eredményes, jó gyakorlatok vezetett be. hogy a vírus által létrejött gazdasági nehézségeket tompítani, segíteni tudják. A Kormány által létrehozott sok kezdeményezés hatására elmondható, hogy országunk egy folyamatosan növekvő gazdasági fejlődést mutat. Munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő intézkedései sok vállalkozás számára nyújtott megoldást problémáikra. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai kutatómunkát végeztek (sajtóközleményeket elemeztek, interjúkat végeztek a vállalkozókkal), hogy minél szélesebb körben felkutassák a hazánkban bevezetett kezdeményezéseket a járvány idején, amit a későbbiekben 4 partnerországgal megoszthassunk. A recesszió ideje nehéz tapasztalat lesz és lesz a helyi közösség számára. Nehéz lesz megvédeni a vállalatot a piac elvesztésétől, mivel az emberek otthona közelében lévő COVID-járvány védelmi mechanizmusai sok esetben korlátozzák

Időtartam: 2020.10. - 2021.03.

WEB: https://public4sme.eu/ 


© 2021 Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Elérhetőségünk

[ további elérhetőségek, megközelíthetőség ]

4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon/fax: (52) 500-330
E-mail: info@hbmvk.hu
facebook.com / hbmvk